YOSHIMURA SUZUKIS JAMES STEWART SUFFERS ANAHEIM 1 CRASH YOSHIMURA SUZUKIS JAMES STEWART SUFFERS ANAHEIM 1 CRASH